ARABULUCULUK SÜRECİ

Gelişen teknoloji, sanayileşme, artan ihtiyaçlar, ticari hayatta artan rekabet gibi sebeplerle artan çatışmalar; mahkemelerin iş yükünün artmasına, bunun doğal sonucu olarak yargılama sürecinin uzaması, masrafların artması gibi çeşitli sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle, tarafların mahkeme dışı başvurabilecekleri alternatif başvuru yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Alternatif uyuşmazlık çözümü, genel olarak yansız bir üçüncü kişinin, doğmuş uyuşmazlığın çözümü konusunda yardımcı olmak ve çözüme ulaşmada taraflara katkıda bulunmak üzere katıldığı seçimlik bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında en çok ilgi gören alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde temel amaç, hukuki uyuşmazlık taraflarının karşılıklı görüşmelerde bulunarak, menfaat dengesi bakımından orta yolu bulmalarının sağlanmasıdır. Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak öngörülmüş sistemlerden biridir. Dünyanın hemen hemen bütün kültürlerinde uzun ve çeşitli bir geçmişe sahip olan arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında en çok ilgi gören alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Alternatif çözüm yolu gerektiren ya da uygulanması gereken uyuşmazlıklarda Bursa Ticaret Avukatı, Bursa İş Avukatı ile çalışmanız faydalı olacaktır.
Taraflar arasında iradilik, gönüllülük ve tamamen tarafların egemenliği altında yürütülen arabuluculuk faaliyetinde sürecin nasıl sonuçlandığı büyük önem taşımaktadır. Genel olarak anlaşmanın sağlanması ve anlaşmanın sağlanamaması olmak üzere iki farklı şekilde sonuçlanan arabuluculuk faaliyeti, sonlanma şekline göre farklı sonuçlar doğurmaktadır. Çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. Arabuluculuk sürecinin sona ermesi başlıklı Çalışmamızın ilk bölümünde öncelikle  arabuluculuk kavramı ve faaliyetlerin yürütülmesi incelenmiş ve ardından sürecin sona ermesi ve süreci sona erdiren nedenler incelenmiştir. Sürecin sona ermesinin sonuçları ve kanun yolları başlıklı çalışmamızın ikinci bölümünde öncelikle arabuluculuk faaliyetleri sonunda başvurulacak herhangi bir kanun yolu olup olmadığı hususu incelenmiş ve ardından sürecin anlaşma ya da anlaşmama durumlarına göre sona ermesinin sonuçları ayrı ayrı incelenerek çalışmaya son verilmiştir. Çalışmamızın tamamı pdf formatında eklenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi uzmanlık gerektiren durumlarda konun uzmanı bir avukat ile iletişime geçmeniz tavsiye ederiz. Bursa ve diğer illerde iş hukuku avukatı, işçi avukatı, Bursa uzman işçi avukatı alanlarında hizmet vermekteyiz.

Av. Muhammed TOPAL – Bursa İş ve Ticaret Avukatı

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir